Sunday, June 23, 2013

                                                            Bt QTA uy nghi bên cạnh chùa
                                                  Hình Bồ Tác Quan Thế Âm

Sunday, June 16, 2013

Sunday, May 5, 2013

Một Vài Hình Ảnh Về Chùa Phật Quang
Ngôi Chùa Trước Đây Là Một Nhà Thờ Công GiáoTượng Phật Quán Thế Âm mới được an vị
vào mùa đông vừa qua (xem bài viết bên dưới) Ngôi Chùa gồm có hai tầng. Chánh điện ở tầng trên và tầng dưới có bàn thờ các vị PhậtTổ chức buổi Cơm Chay và Văn Nghệ để gây quỷ trùng tu ngôi chùa 
Ngày 5 tháng Năm 2013


 Tượng Phật Thích Ca tuyệt đẹp mang lại cảm giác an bình, hạnh phúc cho mọi người

Phật Di Lạc mang lại sự vui vẽ và hài hòa giửa mọi người

Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhắc nhở chúng ta ăn hiền ở lành